اجتماعی فرهنگی آموزشی

سید محمود کلانتری    

تاریخ تولد : 1341/11/22

محل تولد : شهر رشت  

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس برنامه ریزی آموزشی

سوابق اجرایی و فعالیتهای اجتماعی:

نماینده اولیا در شورای آموزش و پرورش استان گیلان ( از سال 90 تا کنون )

نماینده اولیا در شورای آموزش و پرورش شهر رشت ( از سال 85 تا کنون )

مدرس مراکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان استان گیلان       

مدرس مرکز آموزش مدیریت دولتی استان گیلان

محقق طرحهای پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

عضویت در شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

عضویت در کمیته برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

کارشناس تحقیقات آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان 

کارشناس مسوول آموزش عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

عضویت در کمیته پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه دو رشت

مشاور دبیرستانها و هنرستانها و مدارس شاهدآموزش و پرورش ناحیه دو رشت

عضویت در هیئت امنایدبیرستانهای شهید دکتر بهشتی و دکتر شریعتی  و ولی ا... اردشیری  ناحیه دو رشت

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 23:21  توسط سیدمحمود کلانتری   |